Сургуулийн товч танилцуулга

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Нийгэм, хүмүүнлэгийн чиглэлээр олон улсын чиг хандлагад нийцсэн сургалт явуулж, зах зээлд өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх

ТҮҮХЭН ТОВЧОО

  • 1992 онд УБДС-ийн харъяа Гадаад хэлний дээд сургууль нэртэйгээр байгуулагдсан
  • 1996 онд МУИС-ийн Орхон аймаг дахь салбар сургууль
  • 2010 онд МУИС-ийн бүрэлдэхүүний сургууль
  • 2017 оноос МУИС-ийн Эрдэнэт сургууль

СУРГАЛТЫН ОРЧИН

  • Шилдэг ногоон байгууламж бүхий тохилог хичээлийн байр
  • Дэвшилтэт технологи, техник хэрэгсэл бүхий цахим орчин
  • Интернет төв
  • Иж бүрэн техник хэрэгслээр бүрэн тоноглогдсон компьютерийн лабораториуд
  • Спорт зал, чийрэгжүүлэлтийн танхим

Анх 1992 онд УБИС-ийн харьяа ГХДС нэртэй байгуулагдсан бөгөөд 1996 оноос МУИС-ийн Орхон аймаг дахь салбар сургууль болж, улмаар 2010 оноос МУИС-ийн бүрэлдэхүүний сургууль буюу Орхон сургууль, 2017 оноос МУИС-ийн Эрдэнэт сургууль болсон.

Тус сургууль нь 2002, 2008 онуудад дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлд хамрагдсан бөгөөд Орхон аймгийн хэмжээнд анхны магадлан итгэмжлэгдсэн дээд сургууль юм. 1996 онд анхны төгсөлтөө хийснээс хойш эдүгээ 24 удаагийн төгсөлтөөр гадаад хэл, эдийн засгийн чиглэлээр 4000 гаруй мэргэжилтэн бэлтгээд байна.

Манай сургуулийг гадаадын,  тухайлбал ОХУ, Казакстан, Турк, Солонгос улсын олон арван оюутан амжилттай сурч төгсөн төрөлх эх нутагтаа мэргэжлээрээ ажиллаж байна.