МУИС-ийн Бизнесийн сургуультай магистрын сургалтыг хамтран зохион байгуулах гэрээ байгууллаа.

МУИС-ийн Сургалт, оюутан эрхэлсэн дэд захирал Б.Очирхуяг, Бизнесийн сургуулийн захирал Ч.Энхбаяр нар 9 сарын 28-ны өдөр Эрдэнэт сургууль дээр ажиллаж, МУИС-ийн Эрдэнэт сургууль МУИС-ийн Бизнесийн сургуультай магистрын сургалтыг хамтран зохион байгуулах гэрээ байгууллаа.