2018-2019 оны өвлийн төгсөх хүсэлт гаргах

X сард    Хос хавсарга мэргэжлийн хөтөлбөрт суралцах, X/08-XI/09 Бүх түвшний суралцагчид төгсөх хүсэлтээ гаргана уу.