Магистрын бүртгэл

Магистрын элсэлтийн бүртгэл XI/10-I/10-ны хооронд явагдаж байна.