Хаврын улирлын магистрын бүртгэл 2019-01-10ныг хүртэл явагдана.

 Хаврын улирлын магистрын бүртгэл 2019-01-10ныг хүртэл явагдана.