Оюутнуудын анхааралд

I/7-I/20 Хаврын улирлын шилжилтийн бүртгэл.

I/14-I/18 Бакалаврын мэргэжлийн хөтөлбөр сонголт

I/14-II/3 Улирлын амралт

I/28-II/3 Хаврын улирлын хичээл сонголт,   баталгаажуулалт

II/4 Хаврын улирлын хичээл эхлэх

I/11-ны дотор Оюутан хөгжлийн зээлд 2-р семистрт хамрагдах хүсэлтэй оюутнууд СОА-нд материалаа бүрдүүлж өгнө үү.