“ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН АСУУДАЛ, ЧИГ ХАНДЛАГА” СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ-ын удирдамж

Хавсралт дээр дарж уншина уу.