“Хандлага ба үнэ цэнэ” сэдвээр Бизнесийн удирдлагын оюутнуудад сургалт, зөвлөгөө зохион байгууллаа.

МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн “Нягтлан бодох бүртгэл” хөтөлбөр сурталчлах долоо хоногийн аяны хүрээнд Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ийн Дотоод хяналтын хэлтсийн орлогч дарга П.Оюунтуяа “Хандлага ба үнэ цэнэ” сэдвээр Бизнесийн удирдлагын оюутнуудад сургалт, зөвлөгөө явуулж, сонирхолтой ярилцлага өрнүүллээ.