Магистрын элсэлт явагдаж байна.

МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын элсэлт явагдаж байна.