ETV-ийн Эрдэнэт сургуулийн цаг нэвтрүүлгийн 11 дүгээр сарын дугаарт Бизнесийн ухааны тэнхимийн багш нар оролцлоо.

ETV-ийн Эрдэнэт сургуулийн цаг нэвтрүүлгийн 11 дүгээр сарын дугаарт Бизнесийн ухааны тэнхимийн багш нар оролцож Үйлчилгээний маркетинг, Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан бизнесийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал сэдвүүдээр Орхон аймгийн иргэдэд зөвлөгөө өглөө.