Оюутан солилцоо

"Оюутан солилцоо" хөтөлбөрийн хүрээнд МУИС-Бизнесийн сургуулийн Менежментийн тэнхимийн эрхлэгч Д-р. Дэд профессор Д.Энх-Отгон багшийн “Жижиг дунд бизнесийн менежмент” хичээлийн Жижиг дунд бизнесийн санхүүжилт, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд сэдэвт лекцэнд нийт 16 оюутан Д.Мөнхжаргал багшийн хамт хамрагдлаа.