Бизнесийн ухааны тэнхимээс Мэргэжлийн семинар зохион байгууллаа.

Бизнесийн ухааны тэнхим 11 сарын ээлжит Мэргэжлийн семинараа зохион байгуулж, Менежментийн багш Д.Мөнхжаргал "Өөрчлөлтийн удирдлага", Маркетингийн багш Н.Цэрмаа "Маркетингийн судалгааны орчин үеийн аргууд - Геомаркетингийн судалгаа" сэдвээр илтгэл тавьж хэлэлцүүлэг хийлээ.