МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн элсэлт авах хөтөлбөрүүд

МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн элсэлт 6 сарын 10 өдрөөс burtgel.nu.edu.mn хаягаар бүртгэж эхэлнэ.