МУИС-ийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн Эрдмийн баярын цахим ёслол

Монгол Улсын Их Сургуулийн 76 дах удаагийн төгсөлтийн Эрдмийн баярын цахим ёслолын үйл ажиллагаа болж 2020-2021 оны хичээлийн жилд төгсөж буй нийт төгсөгчдөдөө эрдмийн баярын мэндчилгээ дэвшүүлж МУИС-ийн захирал, доктор Б.Очирхуяг үг хэллээ. Цахим ёслолын үйл ажиллагаанд  МУИС-ийн дэд захирлууд, бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал, удирдлагууд, төгсөгчдийн төлөөлөл оролцлоо.

https://news.num.edu.mn/?p=84236&fbclid=IwAR1Nx2oYGq5AOHz7ntg0FoqowjFJEIdB1mP_qZqjr7uu2vL6U1sttnRG-Ag