ОЮУТНЫ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ байгуулан ажиллана.

Монгол улсын засгийн газрын “10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний хүрээнд Засгийн газрын 2020 оны 228 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “ОЮУТНЫ ЦАГААР ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭХ” хөтөлбөрийн хүрээнд 2021-2022 оны хичээлийн жилд МУИС-ийн Эрдэнэт сургууль нь ОЮУТНЫ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ байгуулан ажиллана.