“НОГООН ЭРДЭНЭТ” төслийн хүрээнд оюутнууд мод тарьлаа.

Нийгэмд үзүүлэх үйлчилгээний үүргийн дагуу Эрдэнэт сургуулийн 1-р түвшний оюутнууд Орхон аймгийн ЗДТГ-аас хэрэгжүүлж буй “НОГООН ЭРДЭНЭТ” төслийн хүрээнд 10 мянган мод тарих ажилд хувь нэмрээ орууллаа.