Бизнесийн ухааны тэнхимийн мэргэжил сурталчлах 7 хоног амжилттай болж өндөрлөлөө