БМИҮЗ-ийн сургалтад хамрагдав

БМИҮЗ-ийн мэргэжилтэн доктор Ph.D Б.Оюунцэцэг МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн "Санхүү" бакалаврын хөтөлбөрийн магадлан итгэлжлэлд орж байгаатай холбогдуулан өөрийн үнэлгээний тайланг үр дүнтэй бичих талаар зөвлөгөө өгч  онлайн сургалт зохион байгуулав.