Эрдэнэт сургуулийн бакалаврын “Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи хэл)” хөтөлбөр Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр магадлуулахаар ажиллаж байна.

 

Багш, гадаад хэлний боловсрол (Англи хэл) хөтөлбөрт их, дээд болон мэргэжлийн сургуулийн багшид тавигдах нийтлэг шаардлагуудын зэрэгцээ МУИС-ийн багш, түүний мэргэшлийн ур чадварт тавигдах шаардлагуудыг бүрэн хангасан, эрдмийн зэрэг, цолтой, онолын гүнзгий мэдлэг,  судалгааны болон заах арга зүйн ур чадвар эзэмшсэн, тус сургуульд 14-29 жил ажилласан туршлагатай багш нар ажиллаж байна.

Хүснэгт 7 Хөтөлбөрийн багш нарын мэдээлэл

Овог нэр

Албан тушаал

Боловсролын байгууллагад ажилласан жил

Төгссөн сургууль, мэргэжил

Эрдмийн зэрэг, цол

 

Мэргэжлийн зэрэг, цол

Улсад

МУИС-д

1

О.Нандин-Эрдэнэ

Ахлах багш

18

18

МУИС-ийн ОАСС

Англи хэлний багш

Доктор, ахлах багш

TESOL

2

Н.Амаржаргал

Дэд проф

30

29

ХУИС

Англи хэлний багш

Доктор,

дэд проф

TOEIC Proficiency

3

Б.Даваасүрэн

Зөвлөх

дэд проф

34

29

ЗХУ Кубаны их сургууль

ХУИС-2000

Англи хэлний багш

Доктор,

 дэд проф

 

4

Ц.Орхон

Ахлах багш

19

19

МУИС-ийн ОАСС

Англи хэлний багш

Магистр, ахлах багш

TESOL

5

Г.Цэрэндолгор

Ахлах багш

17

17

МУИС-ийн ОАСС

Англи хэлний багш

Магистр, ахлах багш

TESOL

6

Г.Эрдэнэзул

Ахлах багш

17

17

МУИС-ийн ОАСС

Англи хэлний багш

Магистр, ахлах багш

 

7

Ш.Солонго

Ахлах багш

14

14

МУИС-ийн ОАСС

 Англи хэлний багш

Магистр, ахлах багш

TESOL

8

Б.Уламбаяр

Ахлах багш

17

14

МУИС-ийн НШУС,

Сэтгэл судлаач,

сэтгэл судлалын багш

Магистр, ахлах багш

 

 

Англи хэлний багш нар Энэтхэг, БНСУ, АНУ, Турк, Канад зэрэг улсад мэргэжил дээшлүүлж, туршлага судалсан.

2021-2022 оны хичээлийн жилд доктор зэрэгтэй багш 3 ажиллаж байгаа бөгөөд 4 багш TESOL сургалтад хамрагдан олон улсад англи хэл заах эрх авсан байна.