ХУТ-ийн багш нар мэргэжлийн семинар зохион байгуулав

2021 оны 11 сарын 23-нд МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхимийн багш нар “Чанарын дотоод баталгаажуулалт” сэдвийн хүрээнд Бангладеш дахь Америкийн олон улсын их сургууль, Кени улсын Дэйстар их сургууль зэрэг гадаадын 8 их сургуулийн чанарын дотоод баталгаажуулалтанд хөтөлбөрөө хамруулсан туршлага,  үйл явц, үр дүнгийн талаар судлан мэргэжлийн семинар зохион байгууллаа.