МУИС-ИЙН ЭРДЭНЭТ СУРГУУЛИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БИЧИГ ӨГҮҮЛЭЛ АВЧ ЭХЭЛЛЭЭ.

ISSN 2709-8524, 2021-2022 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд хэвлэгдэх МУИС ийн Эрдэнэт сургуулийн ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БИЧИГ сэтгүүлд өгүүлэл авч эхэллээ. Өгүүлэл авах хугацаа: 2021.10.11-2022.1.31
Өгүүллийг erdenet.num@gmail.com хаягаар хүлээн авна.