ГАДААД ОЮУТНУУД МАГИСТРЫН СУДАЛГААНЫ АЖЛАА АМЖИЛТТАЙ ХАМГААЛЛАА.

 

ГАДААД ОЮУТНУУД МАГИСТРЫН СУДАЛГААНЫ АЖЛАА АМЖИЛТТАЙ ХАМГААЛЛАА.

 

2021-2022 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн нийт 48 магистрант Бизнесийн удирдлагын болон Боловсрол судлалын МАГИСТР-ын зэрэг горилсон судалгааны ажлаа амжилттай хамгааллаа. Энэ удаагийн хамгаалалтын онцлог нь манай сургуульд анх удаагаа боловсрол судлалын чиглэлээр  гадаад оюутнууд магистрын зэрэг хамгаалсан явдал юм.