"ХУВЬ ХҮНИЙ СЭТГЭЛ ЗҮЙН ОНЦЛОГ, МАНЛАЙЛАХ ЧАДВАР" СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

МУИС-ийн Шонхорууд Ори баг 2022.01.17-22 өдрүүдэд Эрдэнэт хотод ''Сэргээлтийн бэлтгэл" зохион байгуулж 'байна. Сэргээлтийн бэлтгэлийн хөтөлбөрийн дагуу МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн сэтгэл судлалын багш Б.Уламбаяр багштай хамтран "Хувь хүний сэтгэл зүйн онцлог, манлайлах чадвар" сэдвийн хүрээнд сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.