БАКАЛАВРЫН 2 ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ГЭРЧИЛГЭЭГЭЭ АВЛАА.

МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн бакалаврын БАГШ, ГАДААД ХЭЛНИЙ БОЛОВСРОЛ /англи хэл/, САНХҮҮ хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэгдсэн гэрчилгээгээ гардан авлаа.