БМИҮЗ-ийн шинжээчид Эрдэнэт сургуульд ажиллав.

3 сарын 4-ний өдөр Багш, бага ангийн боловсрол, Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол бакалаврын хөтөлбөрүүдийн урьдчилсан магадлан итгэмжлэл хийлгэх шинжээчийн баг Эрдэнэт сургуульд ажиллалаа. БМИҮЗ-ийн Удирдах зөвлөлийн дэд дарга, ажлын албаны захирал (Sc.D)  О.Янжмаа сургууль хамт олон болон хөтөлбөр хэрэгжүүлэх багт амжилт хүсч “БМИҮЗ-ийн хамтын ажиллагаа чанарын баталгаажуулалт” сэдэвт сургалт зохион явууллаа.