ХАВРЫН ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН АЯН зохион байгуулав.

Орхон эм хангамж компанитай хамтран ХАВРЫН ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН АЯН-ыг зохион байгуулсан ба “Хүний биеийн дархлааны систем” сэдэвт сургалтад Эрдэнэт сургуулийн багш, ажилтан, оюутнууд хамрагдав. Сургуулийн зүгээс 8 төрлийн 10 хоногийн дархлаажуулалтын багцыг өгч нийт багш ажилчдынхаа дархлааг дэмжсэн байна.