БМИҮЗ-ийн шинжээчдийн баг Эрдэнэт сургуульд ажиллана.

Эрдэнэт сургуулийн Санхүү бакалаврын хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх доктор, профессор Б.Энхтуяагаар ахлуулсан шинжээчдийн баг 4 сарын 21-22 өдрүүдэд ажиллана.