Багш нарт зориулсан сургалт явагдлаа

“Төслийн бүртгэл менежментийн систем болон Jоurnal Citation Reports-д бүртгэлтэй сэтгүүлийг олох, хуурамч сэтгүүлээс сэргийлэх нь” сэдэвт сургалт болж өндөрлөлөө.

МУИС-ийн эрдэм шинжилгээ инновацийн хэлтсийн мэргэжилтнүүд сургалтыг удирдан явууллаа.Сургалтанд МУИС-ийн Орхон сургуулийн 50 гаруй багш хамрагдсанаас гадна, ШУТС-ийн Орхон салбар, Маргад дээд сургуулийн багш нар оролцлоо