Оюутан солилцооны хөтөлбөр

ОХУ-Буриадын улсын их сургууль, МУИС-Орхон сургуулийн хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу БУИС-ийн Дорно дахины дээд сургуулийн Аялал жуулчлалын ангийн оюутнууд 6/II – 26/III-ны хугацаанд оюутан солилцооны хөтөлбөрт хамрагдаж монгол хэл сурлаа.