Хавсрага хөтөлбөрөөр суралцагч оюутнууд дадлага хийв

Орос хэлний орчуулагч хавсарга хөтөлбөрөөр суралцаж буй Нягтлан бодох бүртгэлийн 3-р түвшний оюутнууд ОХУ-Буриадын улсын их сургууль дээр 15/III – 2/IV-ны хугацаанд оюутан солилцооны хөтөлбөрт хамрагдаж хэлний дадлага хийж байна.