Эрдмийн зөвлөлийн хурал болов

МУИС-ийн Орхон сургуулийн Эрдмийн зөвлөл хуралдлаа.

Тус хуралд

Доктор Т.Энх-Амгалан

Проф Н.Нансалмаа

Дэд, проф А.Өнөржаргал

Доктор Б.Даваасүрэн

Доктор Н.Амаржаргал

Доктор Ж.Бат-Өлзий

Доктор Т.Элдэв-Очир

Доктор Л.Золжаргал

Доктор О.Нандин-Эрдэнэ нар оролцлоо. Эрдмийн зөвлөлийн хурлаар дараах асуудлыг авч хэлэлцлээ.

Үүнд:

-Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлалт оруулах тухай

-Сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичгийн редакцийн зөвлөлийг шинэчлэх тухай

-"Эрдэм шинжилгээний бичиг" сэтгүүлийн журамд өөрчлөлт оруулах тухай

зэрэг болно. Мөн тус хурлаар МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн даргаар МУИС-ийн Орхон сургуулийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Д-р Т. Энх-Амгалан, Эрдэмтэн нарийн бичгийн даргаар Доктор О.Нандин-Эрдэнэ нарыг сонголоо. Дараагийн хурлыг 2017 оны 6 сард зохион байгуулахаар болов.