МУИС-тай үр дүнгийн гэрээ байгууллаа

МУИС-ийн захирал, доктор Я.Төмөрбаатар МУИС-ийн дэд захирлууд болон бүрэлдэхүүн, салбар сургуулиудын захиралтай, МУИС-ийн дэд захирлууд харьяа газар, хэлтэс, нэгжийн дарга нартай 2018 оны үр дүнгийн гэрээ байгууллаа. Энэхүү гэрээнд манай сургуулийг төлөөлж захирал доктор, проф Т.Энх-Амгалан гарын үсэг зурж байгууллаа.