Орос хэлний ангийн оюутнууд ОХУ-ын Буриадын Улсын Их Сургуульд дадлага хийхээр Улаан-Үүд хотыг зорилоо

ОХУ-ын Буриадын Улсын Их Сургуультай хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2017 оны 11-р сарын 22-оос 2018 оны 01-р сарын  08 хүртэл 45 хоногийн хугацаатай орос хэл судалж буй I түвшний 2, IV түвшний 3 оюутан хэлний дадлага хийхээр Улаан-Үүд хотыг зорилоо.