оюутан

 

Оюутны хөдөлмөр эрхлэлт

Оюутны зөвлөл

Клуб дугуйлан

Оюутанд үзүүлэх үйлчилгээ

Оюутан солилцоо

Оюутанд зөвлөх, оюутныг хөгжүүлэх үйлчилгээг Сургалт, оюутны алба, мэргэжлийн тэнхим, зөвлөх багш, оюутны зөвлөл хамтран зохион байгуулдаг.