2+2 хамтарсан хөтөлбөр

Олон улсын харилцаа(2+2 хамтарсан)

Ойн аж ахуй(2+2 хамтарсан)

Хүрээлэн буй орчин судлал(2+2 хамтарсан)

-Эхний 2 жил буюу I, II түвшинд Эрдэнэт сургуульд(Орхон аймагт) суралцан тухайн хөтөлбөрийн Ерөнхий суурь болон Мэргэжлийн суурь хичээлүүдийг судлах

-Сүүлийн 2 жил буюу III, IV түвшинд Олон улсын харилцаа нийтийн удирдлагын сургууль, Хэрэглээний шинжлэх ухаан инженерчлэлийн сургуульд (Улаанбаатар хотод) үргэлжлүүлэн суралцаж Мэргэжлийн хичээлүүдийг судлах

-МУИС-ийн ОУХНУС, ХШУИС-ийн Олон улсын харилцааны бакалавр, Ойн аж ахуйн бакалавр, Хүрээлэн буй орчин судлалын бакалаврын диплом гардан авах