Гадаад хэлний орчуулга

МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхимийн ГАДААД ХЭЛНИЙ ОРЧУУЛГА мэргэжлийн хөтөлбөрийн танилцуулга