МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн Хөтөлбөрүүд

БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

 • Олон улсын харилцаа(2+2 хамтарсан)
 • Ойн аж ахуй(2+2 хамтарсан)
 • Хүрээлэн буй орчин судлал(2+2 хамтарсан)
 • Багш, гадаад хэлний боловсрол(англи, орос)
 • Багш, монгол хэл-уран зохиолын боловсрол
 • Гадаад хэлний орчуулга (англи, хятад, япон)
 • Банк
 • Даатгал
 • Маркетинг
 • Менежмент
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Санхүү

ОРОЙ, ЭЧНЭЭ БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

      Орой хөтөлбөр

 • Багш, гадаад хэлний боловсрол(Англи, Орос)
 • Гадаад хэлний орчуулга(Англи, Орос, Хятад,Япон)

     Эчнээ хөтөлбөр

 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Санхүү

МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР

 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Санхүү
 • Банк
 • Даатгал
 • Бизнесийн менежмент
 • Хүний нөөцийн менежмент
 • Боловсрол судлал
 • Гадаад хэлний боловсрол