Багш, гадаад хэлний боловсрол

МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхимийн БАГШ, ГАДААД ХЭЛНИЙ БОЛОВСРОЛ хөтөлбөрийн танилцуулга