Эрдмийн зөвлөл

2017 оны 5 сарын 23 ны өдрийн Эрдмийн зөвлөлийн хурлын №01 тогтоолоор МУИС-ийн Орхон сургуулийн /хуучнаар/ Эрдмийн зөвлөлийн шинэ бүрэлдэхүүн байгуулагдсан.

МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн Эрдмийн зөвлөл 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй.  

 

 

 

 

 Хурлын дарга: Доктор, профессор Т. Энх-Амгалан

 

  

 

 

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга: Доктор О.Нандин-Эрдэнэ 

Гишүүд:

 

 

 

 

Доктор, профессор Н.Нансалмаа /МУИС, ШУС, ХУС/ 

 

 

 

 

 

Доктор, профессор Н.Сонинтамир /МУИС, БС/  

 

 

 

 

Доктор, дэд профессор А.Өнөржаргал /МУИС, БС/

 

 

 

 

Доктор, дэд профессор Б.Даваасүрэн

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Доктор, дэд профессор Н.Амаржаргал

 

 
 
 

 

 

 

 

 Доктор Т.Элдэв-Очир  

 

 

 

 

Доктор Л.Золжаргал нар ажиллаж байна.

Сургуулийн Эрдмийн зөвлөл нь МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмын дагуу дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

  • МУИС-ийн хөгжлийн бодлого, стратеги, хөтөлбөрийг хэлэлцэж санал дүгнэлтээ захиргаа, Удирдах зөвлөлд хүргүүлэх;
  • МУИС-ийн дүрэм, түүнд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг хэлэлцэн саналаа захиргаагаар уламжлан Удирдах зөвлөлд хүргүүлэх;
  • МУИС-ийн судалгаа, сургалттай холбоотой журмуудыг хэлэлцэж, өөрчлөлт оруулах саналаа захиргаанд хүргүүлэх;
  • МУИС-ийн хичээлийн жилийн тайланг хэлэлцэх;
  • МУИС-ийн эрдмийн цол, хүндэтгэл олгох;
  • МУИС-ийн захирлын үйл ажиллагааны талаар саналаа Удирдах зөвлөлд оруулах