Маркетинг

МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн Бизнесийн ухааны тэнхимийн МАРКЕТИНГ мэргэжлийн хөтөлбөрийн танилцуулга