Санхүү

МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн Санхүү эдийн засгийн тэнхимийн САНХҮҮ мэргэжлийн хөтөлбөрийн танилцуулга