Орой, Эчнээ хөтөлбөр

МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн Орой, Эчнээ хөтөлбөрийн танилцуулга