Гадаад хамтын ажиллагаа

Сургалт, судалгаа, эрдэм шинжилгээний чиглэлээр гадны их, дээд сургуулиуд болон олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажилласаар ирсэн. 

 • ОХУ-ын Буриадын улсын их сургууль
 • ОХУ-ын Байгалийн чанадын улсын их сургууль
 • Турк улсын Gediz их сургууль
 • БНСУ-ын Уйдук их сургууль
 • АНУ-ын Энх тайвны корпус
 • Оросын шинжлэх ухаан соёлын төв
 • Турк улсын “Ядигар” сан, “TIKA” сан
 • Япон улсын JICA сайн дурын байгууллага
 • БНХАУ-ын Hanban сайн дурын байгууллага
 • ОХУ-ын Кемеровогийн их сургууль
 • БНСУ-ын Hansung их сургууль
 • БНСУ KOICA олон улсын байгууллага