Менежмент

МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн Бизнесийн ухааны тэнхимийн МЕНЕЖМЕНТ мэргэжлийн хөтөлбөрийн танилцуулга