Багш, Монгол хэл-Уран зохиолын боловсрол

МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхимийн БАГШ, МОНГОЛ ХЭЛ-УРАН ЗОХИОЛЫН БОЛОВСРОЛ мэргэжлийн хөтөлбөрийн танилцуулга